Podróż do Łodzi

Sie sind hier:  Home > Projekt > Projektpartner

Projektpartner

 

1. Stowarzyszenie Max-Windmüller- Emden:

Stowarzyszenie Max-Windmüller podjęło się zadaniu badania historii Żydów w Wschodniej Fryzji w Emden, aby zachować ja dla przyszłych pokoleń. Od 2012 roku firma jest aktywna w grupie pracy „Stolpersteine”, w ramach tego projektu wyszukiwane są biografie wszystkich obywateli żydowskich z Emden którzy stali się ofiarami terroru hitlerowskiego. Rozwijanie i utrzymywanie kontaktów dawnych żydowskich mieszkańców i ich potomków jest głównym celem stowarzyszenia. Innym aspektem jest zaangażowanie młodych ludzi w badaniach, oraz szukanie ostatniego znaku życia Żydów z Emden w Łodzi, które jest organizowane przez Towarzystwo Maxa Windmüller we współpracy z BBS II Emden. W tym celu rozpoczyla się wymiana uczniow z Szkola europejska w Lodzi, która odbyla się pierwszy raz w maju 2012.2. BBS II w Emden

 BBS II w Emden jest szkoła zawodowa w której uczy się okolo 2600 uczniow a ucza ich 130 nauczycieli. Poglądy wyrażone w zawodach szkolnych znajdują się w szczególności w dziedzinach przemysłowych i technicznych, ale także gastronomicznych i gospodarce domowej: kucharz, asystent laboratoryjny, producent narzędzi, fryzjer, mechatronik, mechanik przemysłowe, dekarz, stolarz, pracownik restauracji i innych. W uzupełnieniu do szkoły zawodowej istnieja jej rórzne odmiany, jak szkoła techniczna i Szkoła Zarządzania Hotel lub zawodowe gymnasjum. Szesnastu uczniów z różnych typów szkół odwiedziło Lodz w maju 2012 roku za śladem ostatnich Żydów we Wschodniej Fryzji. Uczniowie Szkoly europejskiej są oczekiwani w czerwcu 2013 roku w Emden. Razem, uczniowie zaprezentują projekt "na wycieczkę do Łodzi" w wykładzie.3. Centrum Dialogu - Lodz

Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana jest otwartą, świecką instytucją kultury, działającą ponad podziałami politycznymi, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności edukacyjno- badawczo-kulturalnej, w zakresie m.in:

 • popularyzowania dorobku różnych kultur;
 • promowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej;
 • upowszechniania idei tolerancji oraz przeciwdziałania przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury;
 • prowadzenia działalności edukacyjnej na temat wielokulturowości;
 • prowadzenia działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wymiany międzynarodowej;
 • realizacji projektów upamiętniających łódzką społeczność żydowską;
 • działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych oraz ich rodzin;
 • popularyzacji dzieł artystycznych, upowszechniających ideę wielokulturowości i wieloetniczności.

Naszymi ostatnimi wydarzeniami były:

 • Łódź Czterech Kultur – interdyscyplinarny festiwal o dużym zasięgu. Prezentujemy różne oblicza kultury z Polski, Niemiec, Rosji oraz Izraela.

Strona www: http://www.4kultury.pl/

 • Dni Kultury Niemieckiej
 • Rocznica likwidacji obozu cygańskiego w Litzmannstadt Getto

STRONA INTERNETOWA CENTRUM DIALOGU: www.centrumdialogu.com

 

 

4. Szkoła Europejska w Łodzi

Szkoła Europejska w Łodzi jest nową szkołą mieszczącą się przy ulicy Turczyńskiej 31.Została założona w 1992 roku, aby przygotować uczennic i uczniów na wyzwania związane z działalnością zawodową we Wspólnocie Europejskiej, Językami wykładowymi, w których są także przeprowadzane egzaminy maturalne, są polski i angielski. Do wyboru jest także nauka innych języków: francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego. Oferta edukacyjna jest poszerzona o  informatykę. Program szkoły obejmuje również rozmaite zajęcia sportowe, włącznie z samoobroną. Szkoła Europejska zachęca uczniów do samodzielnego uczenia się i kształci pracę zespołową.

 

 

 

5. Miasto Emden

Emden znajduje się w skrajnej czesci północno-zachodnich Niemczech, niedaleko granicy  z Holandią. Z 51.000 mieszkańcami, Emden jest najmniejszym miastem na prawach powiatu w Dolnej Saksonii, ale największe miasto we wschodniej Fryzji. Port jest kluczowym czynnikiem, centralną rolę w gospodarce odgrywa również Volkswagen, produkujacy tam Passata. Instytucja Emden-Leer ma duze znaczenie edukacyjne i badawcze. Galeria Sztuki w Emden, założona przez Henryka Nannen, jest magnesem dla miłośników sztuki z całych Niemiec. Historia Żydów w Emden jest aktualnie przetwarzana przez Towarzystwo Max-Windmüller we współpracy z grupą pracy „Stolpersteine” i aktywnym wsparciem miasta Emden. Podróż grupy uczniow BBS II Emden do Łodzi był wspierany finansowo przez miasto Emden.


6. Miasto Lodz

Łódź z 722.000 mieszkańcami jest za Warszawa i Krakowem trzecim co do wielkości miastem w Polsce. Znajduje się 120 km na południowy-zachód od Warszawy w centralnej Polsce, w tym samym wojewodztwie. Od 19 Wieku Lodz jest ośrodkiem przemysłu włókienniczego, dzisiaj rowniez rozrywki i elektroniki. Oprócz Uniwersytetu w Lodzi istnieje tez Uczelnia Filmowa. Była fabryka włókiennicza Posnanski została przebudowana w 2006 r. do dużego centrum handlowego  imieniem Manufaktura. Wiele innych fabryk włókienniczych, utworzonych czasochłonnie ze specjalnej architektury ceglanej, są obecnie wykorzystywane jako muzea czy duze kluby. Podczas okupacji miasta przez Niemców Lodz została przemianowana w Litzmannstadt. Na starym mieście zostało urzadzone getto dla Żydów z Polski i Europy Zachodniej. Ze stacji kolejowej Radegast  prawie wszystkich mieszkańców getta wywieziono do Chełmna i Auschwitz by ich zabic.


7. Gmina Zydowska w Lodzki

Reaktywowana po 1945 roku Gmina Żydowska w Łodzi skupia ponad 300 członków, którym opiekuje się pięciu rabinów. Uczęszczana przez nich synagoga znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 28. Pierwotnie kamienica ta należała do żydowskiego przedsiębiorcy, który także zbudował dom modlitwy. Przed przeprowadzką do getta zapisal on dom swemu chrześcijańsiemu przyjacielowi, jednak zastrzegł w księdze gruntowej wykorzystywanie domu modlitwy do celów religijnych. To pozwoliło powojennej Gminie Żydowskiej po jej ponownym ukontytuowaniu się stworzyć w tym miejscu nowa synagogę, zastępującą zniszczoną przez nazistów 10 listopada 1939 roku Synagogę Wielką. Zadaniem Gminy Żydowskiej jest zachowanie żydowskiej kultury i religii w Łodzi. Jest to osiągane za pomocą różnorodnych działań łącznie z publicznymi imprezami kulturalnymi. Gmina Żydowska troszczy się o swoich potrzebujących starszych członków. W tym celu stworzyła własny system opieki socjalnej.

 

8. Polsko-Niemecka wspolpraca mlodziezy


Polsko-Niemiecka Młodzież (DPJW) to międzynarodowa organizacja, która zostala ustanowiona w dniu 17 Czerwca 1991 r. z inicjatywy Tadeusza Mazowieckiego (wówczas premier RP) i Helmut Kohl (wówczas kanclerz Republiki Federalnej Niemiec). Był wzorowany na trzydziesci lat wcześniej ustalonej niemiecko-francuskiej centrali Młodzieży. Celem DPJW jest pomóc promować kontakty między młodzieżą z obu krajów. Posiada dwa oddziały: Warszawa i Poczdam. Granty przyznawane są spotkaniom młodzieży oraz projektom różnego rodzaju, które sluza wymianie młodzieży z Polski i Niemiec. Do tej pory ponad dwa miliony młodych ludzi z obu krajów uczestniczylo w programach wymiany. Wymiana z Łodzi była m.in. finansowana przez Polsko-Niemiecka Współprace Młodzieży.

 

9. Wschodniofryzyjski Krajobraz Auchrich

Wschodniofryzyjski Krajobraz Auchrich jest związkiem z siedzibą w Aurich.  Zgodnie z historyczną tradycją stanów ziemskich reprezentuje on ludność Wschodniej Fryzji i jej interesy. Związek realizuje różnorodne zadania zlecone przez samorządy i rząd krajowy w zakresie: kultury, nauki i kształcenia. W dziedzinie kulturalno-turystycznego tematu roku 2013 "Kraina odkryć 2013" Związek jest dla partnerów  koordynatorem serii akcji "Podróż do żydowskiej Fryzji Wschodniej".

 

 

 

Newsbox News01


deutsch / niemiecki


Publikacja projektu - 9,00€
Punkty sprzedaży:
Archiwum Miejskie Emden
Muzeum Narodowe Emden
Szkoła zawodowa Emden II

 Kraj odkrycia

Podróży do Fryzji
Wschodniej żydowskiej

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login